هنرمندان

"شیدای وصال" به نام او که همه ی عشق را در بر خواهد داشت صحبت از عشق و بهار و رو یش و زیستن است و فصل شکفتن . سکونی کن ، تا من شیدای وصال گذشته ها را جبران و آینه ها را هموار سازم . حرفی بزن، تا طنین صوت گرمت شاخه های خشکیده ی وجودم را جانی بخشد. نگاهی بنما، تا در مسیر نگاهت همچون شمع شوم آب . لبخندی بزن تا جهت وصال رخ زیبایت همچون پروانه خود را در آتش عشق بسوزانم . دیگر چیز دیگری از تو نمی خواهم ... فقط در سکوت سرد سرمای سیب خاطره ی خوش با تو بودن را تجربه کردن خواهم و وصل وصالت را با صلابت ستودن . ای زیبای زیبایی ها ای سرو سروها و ای نازنین نازنین ها دوستت دارم .......

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:13  توسط بهزاد |